Colofon

De COGEM heeft tot taak de regering te adviseren over de milieurisicoaspecten van genetisch gemodificeerde organismen en te signaleren over ethische en maatschappelijke aspecten van genetische modificatie (Wet milieubeheer § 2.3).
lees verder

The Netherlands Commission on Genetic Modification (COGEM) is an independent scientific advisory body that provides advice to the government on the risks to human health and the environment of the production and use of GMOs, and informs the government of ethical and societal issues linked to genetic modification.
Read more

Ontwerp: Avant la Lettre, Utrecht
Technische realisatie: Less Noise More Signal
Foto’s: Bart Erkamp, Erik Kottier, Ruth Mampuys, Ivar Pel