Samenstelling van de Commissie Genetische Modificatie in 2015

De COGEM bestaat uit maximaal veertig (buiten)leden verdeeld over drie subcommissies. De twintig leden en de voorzitter worden benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De buitenleden worden aangesteld door het dagelijks bestuur van de COGEM. De expertise van de leden weerspiegelt het brede werkterrein van de commissie. Voor specifieke vraagstukken wordt een beroep gedaan op externe deskundigen. Met de ambtelijk vertegenwoordigers worden de contacten onderhouden met de betrokken overheidsdiensten.

Wijzigingen leden

In 2015 heeft de COGEM afscheid genomen van prof. dr. F.W.A. Brom. Frans Brom is twaalf jaar lid geweest van de COGEM, waarvan acht jaar als voorzitter van de subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten en lid van het Dagelijks bestuur. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan tal van publicaties en activiteiten van de COGEM.

De COGEM heeft in 2015 twee nieuwe buitenleden mogen verwelkomen. Prof. dr. J.T.M. Elzenga heeft zitting genomen in de subcommissie Landbouw. Theo Elzenga is hoofd van de afdeling ‘Plant Ecophysiology’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. De subcommissie Medisch Veterinair is versterkt met dr. D. Goovaerts. Danny Goovaerts is van oorsprong dierenarts en heeft jarenlange ervaring opgedaan op het gebied van vaccinontwikkeling voor veterinaire toepassingen.

Leden in 2015

Dagelijks bestuur

Voorzitter

 • Prof. dr. ing. S. Schaap, Lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, Voorzitter Netherlands Water Partnership

Plaatsvervangend voorzitter

 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

 • Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek (tot 1 september 2015)
 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / TU Twente, Wetenschapscommunicatie (vanaf 1 januari 2016)
 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 • Prof. dr. L. van Vloten-Doting, Commissie van Wijzen, Kennis en Innovatie

Subcommissie Landbouw

Voorzitter

 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie

Leden

 • Prof. dr. ir. J.D. van Elsas, Rijksuniversiteit Groningen, Microbiële ecologie
 • Prof. dr. ir. F.P.M. Govers, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Moleculaire fytopathologie
 • Dr. T.J. de Jong, Universiteit Leiden, Plantenecologie
 • Dr. W.J. de Kogel, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Gewasbescherming en entomologie
 • Dr. J.M. Kooter, Vrije Universiteit Amsterdam, Epigenetica

Buitenleden

 • Dr. P.M. Bruinenberg, AVEBE, Agronomie en plantenveredeling
 • Prof. dr. J.T.M. Elzenga, Rijksuniversiteit Groningen, Ecofysiologie (vanaf 1 augustus 2015)
 • Prof. dr. J. Memelink, Plantencelfysiologie, Instituut Biologie Leiden
 • Prof. dr. P.H. van Tienderen, Universiteit van Amsterdam, Plantenevolutie
 • Dr. ir. R.Y. van der Weide, Wageningen Universiteit en Researchcentrum (PPO-Lelystad), Onkruidkunde/ Gewasbescherming

Subcommissie Medisch Veterinair

Voorzitter

 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie

Leden

 • Prof. dr. R.C. Hoeben, Leids Universitair Medisch Centrum, Moleculaire virologie
 • Prof. dr. G.A.P. Hospers, Academisch Ziekenhuis Groningen, Oncologie en gentherapie
 • Dr. T.G. Kimman, Centraal Veterinair Instituut, Virologie
 • Dr. C. van Maanen, Gezondheidsdienst voor Dieren, Diervirologie
 • Dr. B.P.H. Peeters, Centraal Veterinair Instituut - Wageningen UR, Virologie

Buitenleden

 • Dr. T. Boekhout, Mycologie, Centraalbureau voor Schimmelcultures-KNAW (vanaf 1 september 2014)
 • Prof. dr. J.E. Degener, Universitair Medisch Centrum Groningen, Medische microbiologie
 • Dr. R.J. de Groot, Universiteit Utrecht, Virologie
 • Dr. N.A. Kootstra, Academisch Medisch Centrum, Virologie en immunologie
 • Prof. dr. J.P.M. van Putten, Universiteit Utrecht, Infectiebiologie
 • Dr. K.C. Wolthers, Academisch Medisch Centrum, Medische microbiologie / virologie

Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten

Voorzitter

 • Prof. dr. F.W.A. Brom, Rathenau Instituut, Ethiek (tot 1 september 2015)
 • Prof. dr. H.F.M. te Molder, Wageningen Universiteit en Researchcentrum / TU Twente, Wetenschapscommunicatie (vanaf 1 januari 2016)

Leden

 • Prof. dr. J.J.M. Dons, BioSeeds, Biotechnologie
 • Prof. dr. R.A.M. Fouchier, Erasmus Medisch Centrum, Virologie
 • Prof. dr. S. Roeser, 3TU centre for ethics and technology, TU Delft / TU Twente, Politieke filosofie en ethiek
 • Prof. dr. N.M. van Straalen, Vrije Universiteit Amsterdam, Dierecologie
 • Dr. J.A.A. Swart, Rijksuniversiteit Groningen, Ethiek en maatschappelijke aspecten van de levenswetenschappen
 • Ir. H. de Vriend, LIS Consult, Life sciences, Innovation and Society
 • Drs. T.J. Wams, Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbeheer

Buitenleden

 • Dr. ir. V. Beekman, LEI Wageningen-UR, Responsible research and innovation
 • Dr. S. van der Burg, Radboud Universiteit Nijmegen, Filosofie en ethiek van medische techniek
 • Prof. dr. M.J.A. Margadant-van Arcken, Natuur en milieu-educatie
 • Prof. dr. ir. G. Meester, Universiteit Leiden, Landbouweconomie
 • Dr. mr. L.M. Poort, Rechtstheorie, regulering biotechnologie, Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. dr. ir. P.C. Struik, Wageningen Universiteit en Researchcentrum, Plantenteelt

Secretariaat COGEM

 • Dr. ir. M. Bovers, coördinator Subcommissie Landbouw
 • Ing. A.T.A. Box, stafmedewerker
 • B. Erkamp MSc, stafmedewerker
 • Drs. ing. R. Mampuys, coördinator Subcommissie Ethiek en Maatschappelijke Aspecten
 • Dr. F.H.E. Schagen, coördinator Subcommissie Medisch Veterinair
 • A. Schulting, office coördinator
 • Dr. M.M. Vrolijk, stafmedewerker
 • Dr. ir. F. van der Wilk, algemeen secretaris

Geraadpleegde externe deskundigen in 2015

 • Drs. H. van den Berg, Van den Berg Advies
 • Dr. S. Declerck, Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO)
 • Dr. H. During, Universiteit Utrecht
 • Dr. ir. D. J. van der Gaag, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Prof. dr. H.J. Haisma, Rijksuniversiteit Groningen
 • Dr. M.H.M. Heemskerk, Leids Universitair Medisch Centrum
 • Drs. M. Hennekam, Entocare
 • Dr. T. Klop, TU Delft
 • Dr. F.A.J. van de Loo University, Radboud Universitair Medisch Centrum Nijmegen
 • Dr. ir. A.J.M. Loomans, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Prof. dr. ir. J.J.A. van Loon, Wageningen UR
 • Prof. dr. Willem Seinen, Universiteit Utrecht
 • Dr. D. Stemerding, Rathenau Insitituut
 • Dr. R. Zwart, CKAde

Ambtelijke vertegenwoordigers

Ministerie van IenM

 • Dr. R.M. Hoek (Inspectie L&T)
 • dr. D.W.G. Jung
 • mr. J.K.B.H. Kwisthout
 • dr. J.E.E. Ng-A-Tham
 • dr. J.P.F. Tijsen (Inspectie L&T)
 • ing. P.J.M. de Wildt (Inspectie L&T)

Ministerie van VWS

 • Dr. Ir. V.W.T. Ruiz van Haperen (Gezondheidsraad)
 • Dr. G.A.J. Soete (Gezondheidsraad)

Ministerie van EZ

 • Drs. T.P.C. van Oers-Verschueren

Vertegenwoordigers van het Bureau Genetisch Gemodificeerde Organismen (BGGO)

 • Dr. H.C.M. van den Akker
 • Dr. Ir. M.M.C. Gielkens
 • Dr. D.C.M. Glandorf
 • Dr. D. Horst
 • Dr. C.P.E. Van Rijn